Workshop pro rodiče ve vaší mateřské školce

 

Dovolte mi, abych vám i ve školním roce 2017/2018 nabídla workshopy, které si získaly velkou oblibu, o čemž svědčí zpětné vazby od paní učitelek ve školkách i od rodičů, kteří se workshopů zúčastnili. I v letošním školním roce si jistě spousta rodičů bude klást otázku, zda je jejich dítě zralé na vstup do první třídy.
 
 
Níže si některé zpětné vazby můžete přečíst.
 
  
 
Vážená paní ředitelko,
 
  
zúčastnila jsem se včerejšího workshopu a ráda bych Vám k němu dala zpětnou vazbu. Na workshop jsem původně jít neplánovala. Jsem pracovně dost vytížená a také jsem žila jsem v přesvědčení, že když mám syna na základní škole, tak již vlastně vše vím. Přišla jsem, protože paní učitelka Hanka několikrát po mém manželovi vzkázala, abych určitě dorazila. Musím říct, že tak zajímavé pozdní odpoledne jsem již dlouho nezažila. Paní magistra byla velmi zajímavá, zábavná a já se dověděla spoustu nových informací, o kterých jsem mnohdy ani netušila, že existují, viz má křížená lateralita. Chtěla bych Vám moc poděkovat za tento workshop. Opravdu se velmi povedl. Vím, že to bylo pro Vás velmi náročné tam s námi nad rámec Vaší pracovní doby být. Občerstvení bylo naprosto luxusní. Teď vím, proč mým dětem u vás tak chutnalo a stále chutná.
Takže na závěr, moc děkuji.
 
S pozdravem Romana Havrdová, Praha 2
 
PS: Knihu jsem si hned včera večer objednala a o Vašem skvělém workshopu dvěma mým kolegyním s předškoláky hned poreferovala.
 
 
Poděkování
 
 
Moc bych chtěla poděkovat za včerejší besedu, u nás ve školce, ve Vendolí. Byla pro mě velkým přínosem. Ať už názorné ukázky nebo zajímavosti ohledně přípravy budoucího prvňáčka do školy. Opravdu doporučuji všem rodičům malých dětí (3-5 let) nejen těch předškolních.
 
 
Dobrý den paní Mgr. Otevřelová,
 
 
chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za úžasné přednášky, které proběhly na naší MŠ Velemín.
Získala jste si nás všechny velmi vřelým a milým přístupem. Vaše přednášky byly opravdu na vysoké úrovni a pro rodiče i učitelky z MŠ velkým přínosem. Největším důkazem, že se nám Vaše přednášky líbily bylo, že si rodiče třetí setkání s Vámi vyžádali sami. Nejvíce rodiče zaujalo, že si společně se svými dětmi vyzkoušeli a procvičili různá cvičení, která jim pomohou při vstupu do ZŠ. Ještě jednou za celý kolektiv a rodiče moc děkujeme.
 
ved. učitelka I.Chmelařová MŠ Velemín
 
 
Dobrý den
 
 
děkuji ještě jednou za odpoledne s předškoláky, rodiče byli velmi nadšeni a my budeme velmi rády, pokud si nás zaevidujete a budete jezdit každý rok.
 
S přáním hezkého dne Čadilová Jitka
 
 
Dalším důležitým výstupem v mnoha školkách bylo také to, že si rodiče přáli ještě další setkání, kterého by se zúčastnili společně s dětmi.
Rodič si pak mohl s dítětem některé úkoly vyzkoušet, sledovat dítě v interakci s ostatními dětmi, pozorovat, jak se jejich dítě soustředí při skupinové práci apod.
 
 
Já se řídím heslem "Informovaný rodič je chápající a podporující rodič."
 
 
Kde ale takovéto informace mohou získat? Nejpřirozenější cesta je hledat odpovědi u paní učitelek v mateřské škole, tedy tam, kde jejich dítě dobře znají, kde vědí, co se mu daří, co méně, v čem by potřebovalo pomoci.
 
 
 Nejlepší je, pokud si rodiče sami vyzkouší, na čem budoucí psaní, čtení a počítání staví.
 
Co rodičům workshop přinese:
 
§ Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče - při praktických ukázkách, tedy žádný frontální a nudný výklad přednášejícího
 
§ Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí
 
§ Rodiče si vyzkouší na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku...
 
§ Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě vaše školka
 
§ Rodiči budou zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu
 
 
 
 
Pokud vás ostatní nabídka workshopů zaujala, ozvěte se. Společně dohodneme termín, podmínky, časovou dotaci apod.
Workshop je možné uspořádat jen pro rodiče nebo pro rodiče i s dětmi, případně kombinovat. Některé školky využily workshop pro osobní růst paní učitelek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena: 0 Kč

koupit