Jak připravit předškoláka

Rok předškoláka - odpovědi na otázky rodičů

Jak poznám, že moje dítě zvládne 1. třídu?
Vstup do školy je pro dítě významná událost. Většina dětí se těší, na Vánoce pod stromečkem najdou školní brašnu, penál, pastelky, často i sešity a různé pracovní listy pro předškoláky. Tyto pracovní listy mohou být prvním vodítkem. Můžete sledovat, zda úkoly zvládá, co se mu daří, zda má o úkoly zájem, zda
u činnosti vydrží… Cenným zdrojem informací může být mateřská škola. Děti již plní různé úkoly, paní učitelky mají zkušenosti, poznají, zda se chlapcům a holčičkám něco daří méně. Zeptejte se tedy na své dítě ve školce. Je vhodné také oslovit odborníka, který poradí, nabídne konzultaci, pozve na přednášku, bude se předškoláčkovi věnovat individuálně, ve skupince dalších dětí. Odborný pohled může obohatit rodiče o informace, které nejsou běžně známé, na což často poukazují maminky při přednáškách a osobních konzultacích.

Nechci nic ponechat náhodě, je možné dítě na školu připravovat už v předškolním věku? A jak?
Určitě ano. Má to spoustu výhod. Můžete s dítětem pracovat samostatně. V tomto případě bych využila na domácí práci ucelené materiály, které prověří všechny schopnosti a dovednosti předškoláčka. Nic nezůstane zapomenuto. Je velkou výhodou, pokud jsou dané materiály doplněny o určitý návod, co, jak a proč sledovat. Získáte tak i zpětnou vazbu, že procvičujete vše, že to děláte správně, že je práce smysluplná. Můžete přihlásit dítě do předškolního kurzu. Tyto kurzy vedou lidé, kteří mají odborné znalosti, praxi v oboru. Aby byl tento způsob přípravy dětí na školu přinesl to, co očekáváte, měl by splňovat určitá kritéria. Je dobré, pokud má takovýto kurz pravidelné lekce, často 1x týdně. Aby byl počet lekcí dostatečný, třeba deset, patnáct i více. Po ukončení by rodiče měli dostat zpětnou vazbu. Já se s rodiči setkám osobně, případně písemně seznámím s průběhem lekcí, s náplní, s tím, kde bylo dítě úspěšné, kde méně. Můžete si dohodnout konzultaci u odborníka. Ten prověří, zda je dítě na školu zralé. Posoudí všechny schopnosti a dovednosti, seznámí rodiče s výsledky. Velkou výhodou je zde fakt, že budete vědět, v jakých oblastech už je dítě zralé, kde by naopak potřebovalo ještě pomoci. Je dobré přijít včas, nejlépe na podzim posledního roku v mateřské školce. V tomto období nejde o to, zda dát dítěti odklad, na toto rozhodnutí je ještě brzy. Předškoláček má ještě před sebou celý rok. Výhoda spočívá v tom, že využijete tento časový prostor k podpoření ještě nezralých funkcí, které jsou pro školu nezbytné. Několik měsíců můžete trénovat potřebné. S odborníkem se můžete také dohodnout, jaká forma přípravy by byla nejlepší.

Ráda bych věděla víc o všem, co má budoucí prvňáček zvládat. Nechci ale číst odbornou literaturu. 
Velmi přínosné jsou přednášky na toto téma. Osobní kontakt je při takovýchto setkáních s rodiči výhodou, mohou se hned konkrétně ptát na to, co je trápí. Aktivně reagují na informace, které se dozvídají, vzájemně se inspirují a doplňují s ostatními posluchači. Některé školky (mateřská centra) pořádají podobné přednášky pro rodiče budoucích prvňáčků. Zvou odborníky, kteří přístupnou formou rodiče se vším potřebným seznámí. Sama takové přednášky nabízím, zájem
o ně mají rodiče i učitelky mateřských škol. Často si se mnou po takovéto přednášce rodiče dohodnou soukromou konzultaci, případně zařadí své dítě do skupinového kurzu, které pro předškoláky pořádám. 

Někdy ale osobní setkání ani účast na přednášce není možná. Existuje nějaká názorná publikace pro rodiče? Nebo jiný způsob, jak se dozvědět více?
V tomto případě mohu nabídnout hned dvě jiné varianty. První možností je získat podrobnější informace o školní zralosti přímo na těchto stránkách. Stačí níže kliknout na zobrazené odkazy. Druhou možností, která je často využívána, je publikace s názvem Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení a chování. Rodiči je ceněna hned z několika důvodů. Je názorná, přívětivá k rodičům i dětem. Součástí publikace jsou příběhy dětí, které děti s nezralými dovednostmi a schopnostmi zažívají. Také rodiče získají základní nezahlcující přehled o funkcích, které zajistí úspěšný start ve škole. Navíc rodiče najdou
v publikaci také výčet potíží, které se při nezralosti ve škole ukáží. Pokud tedy hledáte „neodbornou“ a zároveň názornou publikaci pro rodiče školáků a předškoláků, jsou Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení to pravé. 

Osobní konzultaci, přednášku, testování dítěte i výše zmíněnou publikaci si můžete objednat na těchto stránkách v Katalogu služeb a produktů.