Rodinná terapie a rodinné poradenství

„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce,
bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“
Franz Kafka 

 „Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Rodinná terapie a rodinné poradenství nabízí pomoc a podporu při řešení témat, které klienty trápí. 
Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, společně hledají nové pohledy, jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Snaží se pomoci při fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo. 
 
Rodinné terapie se účastní všichni členové rodiny nebo alespoň někteří z nich.
Terapeut vytváří prostor k tomu, aby si členové rodiny mohli společně promluvit o současné situaci, kterou potřebuje rodina vyřešit, jak vznikla, koho zasahuje,
kdo ji jak prožívá, jak ji jednotliví členové vnímají, co jim na daném stavu vyhovuje a co ne.        
     
Při terapii považujeme rodinu za systém, který je vzájemně propojený.
Chování jednoho člena rodiny má vliv na všechny ostatní její členy. Je přirozené, že se rodiče a děti vzájemně silně ovlivňují. Cílem terapie je, zjednodušeně řečeno, aby s pomocí a podporou terapeuta směřovalo společné setkávání k pochopení i uchopení toho vlivu, následně pak k vyřešení situace, která se doposud stále opakovala. Přerušením opakování nevhodných postupů se všem členům uleví, rodina získá návod a sílu k postupnému zlepšování vzájemných vztahů.
 
Vhodné použití rodinné terapie a rodinného poradenství
Občasné potíže jsou někdy součástí života každé rodiny. Přesáhnou-li však únosnou mez, když se stanou pravidelnou součástí dne, když mají dopad na pohodu a klid celé rodiny, když se "nepohoda" zevnitř přenese ven, nebo naopak, když vnější události negativně působí na dění uvnitř rodiny, je vhodné využít konzultaci s terapeutem.

Kdy je tedy rodinná terapie vhodná konkrétně?

Konzultaci si můžete objednat na e-mailu hana.otevrelova@seznam.cz, na telefonu 736754416