Dítě hyperaktivní, impulzivní s nedostatkem schopn

se soustředit. Co s ním? A jak to zvládnout ve škole a doma a ještě se k tomu nezbláznit? Pro mnohé rodiče nadlidský výkon. Možná, že některým, kdo čtete tyto řádky, mluvím z duše. Zažila jsem si své a zkoušela různé metody a možnosti. Nakonec jsem navázala spolupráci se speciální pedagožkou paní Hanou Otevřelovou, která používá různé formy, druhy a metody testování žáků, se kterými pak podle toho pracuje.  Je to individuální přístup z jejího hlediska řešen jak na individuální tak i populační úrovni, řeší s dalšími kolegy i hloubku postižení a následné propojení s ostatními kolegy – např. fyzioterapie. Výsledky se dostaví a s ním i tolik očekávaný klid, že to půjde. Jde to – jen musíte na své dítě nároky klást, ne se jim vyhýbat a chtít pro něj úlevy. To není řešení. Řešením je systematická práce pod vedením odborného pedagogického pracovníka, což mohu jen doporučit….a ne poprvé.

Mgr. Patricie Strouhalová