S paní Otevřelovou spolupracujeme již od 1. třídy

mé dcery, tedy od 7. let jejího věku. Během 1. třídy byly zjištěny jisté poruchy učení mé dcery, tak nám byla doporučena spolupráce se speciálním pedagogem, tedy paní Mgr. Otevřelovou. Velice rádi jsme přijmuli tuto spolupráci a začali jsme společně s mou dcerou postupně pracovat. Byly zjištěny nedostatky v českém jazyce a matematice a velký problém ve výuce cizího tedy anglického jazyka. Postupným docházením mé dcery k paní Otevřelové a různou nácvikovou činností prováděnou doma, jsme u mé dcery docílili zatím velmi pozitivních výsledků. Dnes začíná dcera 7. třídu ZŠ. 
M. Kaňáková