Mgr. Otevřelová spolupracuje s naší školou

(ZŠ Vrané nad Vltavou) již 5 let. Pořádala u nás kurzy pro děti s poruchami učení a chování, kde s dětmi pracovala v malé skupině či individuálně na reedukaci jejich poruch (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…) Tyto kurzy byly přínosné nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a učitele. My, jako učitelé, jsme s Mgr. Otevřelovou mohli kdykoliv konzultovat a jednotlivé problémy s konkrétními dětmi ihned řešit. Vždy se nám dostalo odborné rady a pomoci.

U některých žáků pracovala paní Otevřelová s celou rodinou, nabízela odborné řešení výchovných potíží při rodinné terapii. Taktéž máme dobrou zkušenost s jejími přednáškami pro rodiče našich budoucích prvňáčků.

Několik dětí z naší školy využilo i její prázdninové „startovací kurzy“, které jim pomohly rychleji se adaptovat na další školní rok.

Děti, rodiče i my učitelé jsme vždy oceňovali její vstřícný, kamarádský a přitom vysoce odborný přístup k dětem.