Ráda bych tímto poděkovala paní Otevřelové

za cca 3letou pomoc naší dceři, které v polovině 1.třídy, diagnostikovala poruchy učení“... Následně poté jsme začali s procvičováním. S úkoly, které nám na pravidelných schůzkách paní Otevřelová zadávala, jsme byli detailně a s trpělivostí  seznámeni. Každý den jsme s dcerou úkoly pravidelně procvičovali a za čas jsme mohli pozorovat malé výsledky. Ve škole se postupně srovnávala a začala vylepšovat. To dceru pro další práci velmi motivovalo (ne vždy byla ochotná každodenní cvičení podstupovat). Měli jsme štěstí jak na paní Otevřelovou, která má kromě jiného i velmi vřelý vztah k dětem, tak i na výbornou základní školu…. a tato kombinace je velmi důležitá.
Tímto tedy ještě jednou děkuji paní Otevřelové za skvělou spolupráci, během které  nevznikl nikdy žádný problém. Vždy nám vyšla vstříc časově i lidsky! 

Olina Pařízková.