Reference MŠ Štěchovice

REFERENCE pro paní Mgr. Hanu Otevřelovou – speciálního pedagoga

Od MŠ Štěchovice, okr. Praha západ, Hlavní 325, 252 07 Štěchovice         

Na základě odborné přednášky pro rodiče, která proběhne na začátku školního roku, se přihlásí do jejího skupinového kurzu (přípravy na 1. třídu základní školy) maximální počet dětí, který může přijmout na 1 skupinu. Rodiče vždy zaujme svým výkladem problému, přednáškou, doporučeními.

Paní Mgr. Otevřelová se odborně věnuje rozvoji všech oblastí školní zralosti - na dětech, které projdou kurzem, je znát velký pokrok v oblastech, které byly na počátku kurzu diagnostikovány jako problémové.

Její metody práce jsou pro děti zábavné, děti se na kurzy těší, jsou skvěle motivovány, na konci každého kurzu (před zápisem do školy) je vidět neuvěřitelný pokrok na dítěti, se kterým paní Mgr. Otevřelová pracuje – skupinově nebo individuálně.

Spolupráce se speciální pedagožkou Mgr. Hanou Otevřelovou přinesla do MŠ ve Štěchovicích nový rozměr v rozvoji předškolního dítěte a rodiče i pedagogický sbor jsou spokojeni s výsledky její práce.

Za MŠ Štěchovice, okr. Praha západ

Jaroslava Marková, ředitelka