Na vzniku a průběhu řady zdravotních potížích

v dětském věku i v dospívání se významnou měrou podílí psychika  a sociální vztahy. Při hledání příčin onemocnění tyto faktory často vyplynou z rozhovoru s dítětem nebo rodiči. Ve spolupráci s Mgr. Hanou Otevřelovou je možné provést komplexní diagnosu dítěte a společně s rodiči pracovat na nápravě problému. Následné zlepšení psychického stavu se většinou pozitivně projeví i na jeho zdravotním stavu dítěte. Tato spolupráce umožňuje celostní přístup k řešení jeho zdravotních potíží.

MUDr. Renata Zachová
pediatr