Jako učitelka prvního stupně řeším často

problémy v učení i chování žáků. Za svoji dlouholetou praxi jsem je konzultovala s mnoha speciálními pedagogy, poznala jsem různorodou úroveň jejich práce i rozdílný přístup k dětem, rodičům a učitelům. V případě Mgr. Hany Otevřelové je kvalita vyšetření dětí i reedukace specifických poruch učení vysoká, vstřícně působí i vůči škole. Vše navíc probíhá v klidné a přátelské atmosféře. Ze všech těchto důvodů spolupráci s Mgr. Otevřelovou doporučuji.

Jana Beránková